fiber

Home  >>  fiber

Nieniejszym wprowadzona promocja na usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu w dostępie światłowodowym, skierowana jest do:

nowych klientów, którzy podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Lannet, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji

dotychczasowych klientów, którym umowa terminowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, a podpiszą nową umowę lub aneks, na gwarantowany okres 18 m-cy, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji.

Zestawienie prędkości i cen dla bloków okablowanych:

Przepustowość


Abonament

Koszt aktywacji

Okres Umowy


Nazwa Abonamentu

100 Mbps

50Zł 

miesięcznie

100 zł

24 mc-e


LanNet 100M/16

ZALECANA

150 Mbps

65Zł 

miesięcznie

100 zł

24 mc-e


LanNet 150M/16

200 Mbps

80Zł 

miesięcznie

100 zł

24 mc-e


LanNet 200M/16

400 Mbps

110Zł 

miesięcznie

100 zł

24 mc-e


LanNet 400M/16

Podana promocja obowiązują do odwołania.
Po zakończeniu gwarantowanego okresu obowiązywania umowy lub aneksu – ceny pozostają w wysokości określonej w Promocji. Nie ma konieczności aneksowania umów, chyba że Operator wprowadzi inne promocje korzystniejsze dla klientów. Klient w takim przypadku może zwrócić się o objęcie go nową promocją.
Oferta dostępna tylko w lokalizacjach, w których LanNet posiada własne okablowanie.
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji bez podania przyczyn.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka