Oferta Internetu Bezprzewodowego

Home  >>  Oferta Internetu Bezprzewodowego

Nieniejszym wprowadzone promocje na usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu w dostępie bezprzewodowym, skierowane są do:

nowych klientów, którzy podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Lannet, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji

dotychczasowych klientów, którym umowa terminowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, a podpiszą nową umowę lub aneks, na gwarantowany okres 18 m-cy, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji.

Zestawienie prędkości i cen – dostęp bezprzewodowy dla Miasta Suwałki i Augustów:

Przepustowość


Abonament

Koszt aktywacji w Suwałkach

Koszt aktywacji w Augustowie

Okres Umowy


Nazwa Abonamentu

6 Mbps

40Zł 

miesięcznie

150 zł

180 zł

24 mc-e


LanNet/AS/6/16

8 Mbps

45Zł 

miesięcznie

150 zł

180 zł

24 mc-e


LanNet/AS/8/16

ZALECANA

10 Mbps

50Zł 

miesięcznie

150 zł

180 zł

24 mc-e


LanNet/AS/10/16

15 Mbps

65Zł 

miesięcznie

150 zł

180 zł

24 mc-e


LanNet/AS/15/16

Zestawienie prędkości i cen – dostęp bezprzewodowy poza granicami miasta Suwałk

Przepustowość


Abonament

Koszt aktywacji

Okres Umowy


Nazwa Abonamentu

4 Mbps

40Zł 

miesięcznie

180 zł

24 mc-e


LanNet/4/16

6 Mbps

45Zł 

miesięcznie

180 zł

24 mc-e


LanNet/6/16

ZALECANA

8 Mbps

55Zł 

miesięcznie

180 zł

24 mc-e


LanNet/8/16

10 Mbps

65Zł 

miesięcznie

180 zł

24 mc-e


LanNet/10/16

Podana promocja obowiązują do odwołania.
Po zakończeniu gwarantowanego okresu obowiązywania umowy lub aneksu – ceny pozostają w wysokości określonej w Promocji.  Nie ma konieczności aneksowania umów, chyba że Operator wprowadzi inne promocje korzystniejsze dla klientów. Klient w takim przypadku może zwrócić się o objęcie go nową promocją.
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji bez podania przyczyn.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka