Oferta Internetu Bezprzewodowego

Home  >>  Oferta Internetu Bezprzewodowego

Nieniejszym wprowadzone promocje na usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu w dostępie bezprzewodowym, skierowane są do:

 Nowych klientów, którzy podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci LanNet, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji na gwarantowany okres  minimum 24  miesiące otrzymają 2 miesiące GRATIS (miesiąc, w którym nastąpi aktywacja  oraz kolejny jeden pełen miesiąc kalendarzowy są nieodpłatne dla Abonenta)

Dotychczasowych klientów, którym umowa terminowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, a podpiszą aneks na gwarantowany okres 18 miesięcy, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji oraz nie posiadają zaległości w opłatach.

Zestawienie prędkości i cen – dostęp bezprzewodowy dla Miasta Suwałki i Augustów:

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

8 Mbps

 40 

Aktywacja Suwałki 150 zł

Aktywacja Augustów 180 zł

Okres umowy 24 mc-e 

12 Mbps 

45

Aktywacja Suwałki 150 zł

Aktywacja Augustów 180 zł

Okres umowy 24 mc-e

Zalecane

16 Mbps 

50

Aktywacja Suwałki 150 zł

Aktywacja Augustów 180 zł

Okres umowy 24 mc-e

20 Mbps 

65

Aktywacja Suwałki 150 zł

Aktywacja Augustów 180 zł

Okres umowy 24 mc-e 

Zestawienie prędkości i cen – dostęp bezprzewodowy poza granicami miasta Suwałk

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

6 Mbps

 40 

Aktywacja 180 zł

Okres umowy 24 mc-e 

8 Mbps 

45

Aktywacja 180 zł


Okres umowy 24 mc-e

Zalecane

10 Mbps 

50

Aktywacja 180 zł

Okres umowy 24 mc-e

12Mbps 

60

Aktywacja 180 zł

Okres umowy 24 mc-e 

Podana promocja obowiązują do odwołania.
Po zakończeniu gwarantowanego okresu obowiązywania umowy lub aneksu – ceny pozostają w wysokości określonej w Promocji.  Nie ma konieczności aneksowania umów, chyba że Operator wprowadzi inne promocje korzystniejsze dla klientów. Klient w takim przypadku może zwrócić się o objęcie go nową promocją.
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji bez podania przyczyn.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka