Oferta Internetu Światłowodowego

Home  >>  Oferta Internetu Światłowodowego

Nieniejszym wprowadzona promocja na usługę dostępu szerokopasmowego do Internetu w dostępie światłowodowym, skierowana jest do:

Nowych klientów, którzy podpiszą umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Lannet, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji

Dotychczasowych klientów, którym umowa terminowa przekształciła się w umowę na czas nieokreślony, a podpiszą nową umowę lub aneks, na gwarantowany okres 18 m-cy, na warunkach określonych w ofercie cenowej dotyczącej Promocji.

Zestawienie prędkości i cen dla bloków okablowanych:

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

100 Mbps

 40 

Aktywacja 100 zł

Router światłowodowy GRATIS

Okres umowy 24 mc-e 

300 Mbps 

50

Aktywacja 100 zł

Router światłowodowy GRATIS

Okres umowy 24 mc-e

Zalecane

500 Mbps 

60

Aktywacja 100 zł

Router światłowodowy GRATIS

Okres umowy 24 mc-e

Podana promocja obowiązują do odwołania.
Po zakończeniu gwarantowanego okresu obowiązywania umowy lub aneksu – ceny pozostają w wysokości określonej w Promocji. Nie ma konieczności aneksowania umów, chyba że Operator wprowadzi inne promocje korzystniejsze dla klientów. Klient w takim przypadku może zwrócić się o objęcie go nową promocją.
Oferta dostępna tylko w lokalizacjach, w których LanNet posiada własne okablowanie.
Operator zastrzega sobie prawo do odmowy instalacji bez podania przyczyn.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka