Zasięg Sieci

Zasięg działania naszej sieci ciągle się powiększa. O jej rozwoju będziemy państwa informować.

Aktualna, orientacyjna mapka zasięgu znajduje się poniżej. Obszar zaznaczony na niebiesko oznacza miejsca gdzie zasięg sięga około 90% obszaru, odliczając okolice niezamieszkane lub lasy. Zasięg może być dużo większy i mogą się zdarzyć miejscowości, których nie ma na mapie a są w naszym zasięgu. Zależne to jest od widoczności naszych najwyżej położonych punktów dostępowych.

Ponadto, dzięki porozumieniu z firmą info-net oraz POLSYSTEM2004 jesteśmy w stanie klientom spoza naszego powiatu zaoferować analogiczną usługę świadczoną na terenie Olecka i okolic oraz Sejn i okolic oraz Puńska i Gib .

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka