Ochrona Danych Osobowych – RODO

Opublikowano 25 maja 2018

Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 (RODO) jak również ustawy Prawa telekomunikacyjnego, wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz  politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy nasz pracownik, którego zadania związane są z dostępem do Państwa danych został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i posiada upoważnienie do wykonywania czynności ich przetwarzania. 

Poniżej zamieszczamy dedykowane Klauzule informacyjne. Prosimy Państwa o zapoznanie się z nimi.

 

– Klauzula Informacyjna dla Klientów
– Klauzula Informacyjna dla Kandydatów do pracy
– Klauzula Informacyjna dla Kontrahentów

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka