Ochrona Danych Osobowych – RODO

Opublikowano 25 maja 2018


PHU „ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

1. Administratorem Danych Osobowych jest PHU „ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan z siedzibą przy ul. Utrata 4C, 16-400 Suwałki.

2. Celem przetwarzania danych osobowych w PHU „ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan w Suwałkach jest wykonywanie umów i usług dla abonentów sieci LanNet w Suwałkach jak również świadczenie usług dla klientów firmy PHU „ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w PHU „ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan w Suwałkach określają obowiązujące przepisy prawa.

5. W PHU „ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan w Suwałkach nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PHU „ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan w Suwałkach:
Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego : rodo@lannet.org lub listownie na adres:

PHU “ADI Lan-Net” Małgorzata Bagan
ul.Utrata 4C (pierwsze piętro lokal nr. 2)
16-400 Suwałki

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka